Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Hét platform waar duurzaam digitaal Nederland elkaar weet te vinden.

Verduurzamen kan niet zonder digitalisering en digitalisering zelf moet ook duurzaam zijn! De transitie naar een duurzame samen­leving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. Het vergt een integrale aanpak om te komen tot een weer­bare en veer­krachtige digitale economie.

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is in het leven geroepen om de belangrijkste knel­punten rondom duur­zame digitalisering weg te nemen. Het is een publiek- private samen­werking tussen overheid, bedrijfs­leven, onderwijs- en onderzoeks­instellingen en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie of direct deelnemer worden?

Nederland Koploper Duurzaam Digitaal

In dit position paper duidt de Strategieraad van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) hoe zij het speelveld en de rol van de NCDD ziet. De NCDD opereert op het snijvlak van de thema’s duurzaamheid en digitalisering in Nederland.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek- privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.