Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Verduurzamen kan niet zonder digitalisering en digitalisering zelf moet ook duurzaam zijn!

De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en digitalisering moet ook duurzaam zijn. Dat vergt een integrale aanpak om te komen tot een weerbare en veerkrachtige digitale economie.

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is in het leven geroepen om de belangrijkste knelpunten rondom duurzame digitalisering weg te nemen. Het is een publiek- private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Perspectieven Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Position paper: Nederland koploper duurzaam digitaal

Terugbrengen van de milieu-impact van en door digitalisering

In dit rapport duidt de Strategieraad van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) hoe zij het speelveld en de rol van de NCDD ziet.

De NCDD opereert op het snijvlak van de thema’s duurzaamheid en digitalisering in Nederland. De Strategieraad van de NCDD is een samenwerking tussen de ABN AMRO Bank, Alliander, Amsterdam Economic Board, Cisco Systems International B.V., ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, IMEC, NetApp, NL Digital, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rathenau Instituut, Summaview en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk.

Achtergrond

Sinds 2019 hebben 40 bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties als LEAP, een publiek-private samenwerking, gewerkt aan duurzame digitale infrastructuur. Een greep uit de projecten van deze samenwerking zijn de server eco-modus, een technologie landscape studie, onderzoek naar de toepassing van fotonica en gedistribueerde cloud. In de zomer van 2022 is het initiatief genomen een manifest te schrijven. In oktober 2022 is dit manifest met meer dan 80 ondertekenaars overhandigd aan Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Download de position paper

Word ook deelnemer
en doe mee aan de coalitie!

Deelnemers

Meer informatie
of  direct deelnemer worden?

Volg ons

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek- privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.