Werk in uitvoering

Het terugbrengen van de milieu-impact van en door digitalisering vraagt om daadkracht, afstemming en samenwerking. Per programmalijn in “het Huis van Duurzame Digitalisering’’, worden daarom specifieke vraagstukken opgepakt door werk- of projectgroepen. Een werkgroep onder de NCDD wordt door de NCDD gecoördineerd, met een directe relatie naar coalitiepartners en werklijnen. Een projectgroep is een samenwerking op een programmalijn van de NCDD, met duidelijke raakvlakken.

Zie hieronder welke activiteiten er vanuit de NCDD in scope zijn. Klik hieronder op de programmalijnen voor meer informatie!

Issue

Heeft u interesse in participatie? Of staat uw projectgroep hier nog niet bij en ziet u raakvlakken?