Technische innovatie in het digitale systeem

Er zijn voorbeelden, initiatieven en samenwerkingsverbanden in Nederland die al werken aan deelthema’s binnen het digitale systeem. Deze pagina geeft een beeld van het innoverende vermogen van partijen.

De projectgroep LETSGO concentreert zich op het verminderen van het energieverbruik van Cloud softwareapplicaties. 

 

Doelstellingen:
  1. 2023-2024: Ontwikkeling van een meetinstrument (het LEAP lab) voor energieverbruik van cloud toepassingen
  2. 2024: Valideren van meetmodellen en green tactics die helpen bij de verduurzaming van (cloud)software 
  3. 2024-2025: Uitwerking van diverse praktijkgerichte uses cases van duurzamer cloud-gebruik 
  4. 2025: Commercieel en wetenschappelijk publiceren over resultaten

De projectgroep ReplanIT heeft zich als doel gesteld om de levensduur van hardware drastisch te verbeteren. Daartoe wordt gewerkt aan een Circulair Resource Planning systeem voor IT, waarmee IT-gebruikers, inkopers en managers in staat worden gesteld betere en onderbouwde keuzes te maken m.b.t. de duurzaamheid en levensduur van hun hardware. 

 

Doelstellingen:
  1. Circulair product paspoort voor IT-hardware
  2. Een ‘Resource Planner’, waarmee de noodzaak voor reparatie en onderhoud kan worden voorspeld
  3. een ‘Resource Configurator’, waarmee IT-managers vraag en aanbod van hardware op elkaar kunnen doen aansluiten

Wil je deelnemen aan een projectgroep? Of heb je een idee voor een te vormen projectgroep?