Nationale Conferentie
Duurzame Digitalisering 2024

Verbinden – verbreden – versnellen

Op maandag 30 september 2024 vindt de Nationale Conferentie Duurzame Digitalisering 2024 plaats bij Green Village in Nieuwegein. Dit is dé conferentie om op het gebied van duurzame digitalisering inspiratie op te doen, kennis op te halen en te delen en elkaar te ontmoeten.

Tijdens deze conferentie delen experts en partners van de NCDD hun visie en ervaring over duurzame digitalisering in Nederland, schetsen we met elkaar een duurzamer digitaal toekomstbeeld en ervaart u hoe u zelf praktisch duurzamer aan de slag kunt gaan. Bovendien is het dé plek om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over dit thema.

Het programma

11.30 – 12.30 | Ontvangst met lunch

12.30 – 13:45 | Plenaire opening
Met o.a.

  • Karen van der Zanden
  • Ivonne Bojoh
  • Michel Verhagen, Maaike Maranus, Jeroen van der Tang en Bernard Gastel
  • Hannah Boute

13.45 – 14.05 | Korte pauze

14.05 – 14.50 | Breakout ronde 1 / keuze uit vijf break-out sessies

14.50 – 15.10 | Korte pauze

15.10 – 15.55 | Breakout ronde 2 / keuze uit vijf break-out sessies

15.55 – 16.15 | Korte pauze

16.15 – 17.15 | Plenaire afsluiting
Met o.a.

  • Barbara Kathmann
  • Rachel Kuijlenburg, Wiebren van der Zee, Eline Aronstein en Rob Kok
  • Bert Voorbraak

17.15 – 18.30 | Netwerkborrel

Het programma

We hebben een interessant programma voor u samengesteld met bijdragen van o.a. Wiebren van der Zee (ABN AMRO Bank), Mirjam Kibbeling (Lectoraat Publieke Inkoop) , Rachel Kuijlenburg (Logius), Michel Verhagen (EZK) en Maaike Maranus (Conclusion). Dagvoorzitter Karen van der Zanden (NCDD) neemt u deze dag mee langs alle highlights op het gebied van duurzame digitalisering.

Op dit moment voegen we de laatste sprekers toe aan het programma. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele stand van zaken voor wat betreft de programmering en sprekers.

Wilt u meepraten, netwerken en kennis opdoen? Zorg dan dat u erbij bent op 30 september tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Digitalisering 2024.

Karen van der Zanden (NCDD)

Dagvoorzitter

Vanuit haar rol als voorzitter van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, opent Karen van der Zanden de conferentie met een welkomstwoord. Ze heeft jarenlange ervaring in internationale bedrijfsontwikkelingsrollen en passie om organisaties te ondersteunen met het inzetten van digitalisering om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Perfecte bouwstenen voor een sterke dagvoorzitter!

Ivonne Bojoh (Circle Economy)

Plenaire spreker

Tijdens de eerste keynote presentatie van de dag, neemt Ivonne Bojoh u mee in de mogelijkheden rondom digitalisering voor en van verduurzaming. Een onderwerp waar ze zich, als CEO van Circle Economy, veel voor inzet. Ze is gepassioneerd om wereldwijd een positieve impact te maken door de kansen van technologie op een verantwoorde manier te benutten.

Michel Verhagen (EZK), Maaike Maranus (Conclusion), Jeroen van der Tang (NLdigital) en Bernard Gastel (RU)

Paneldiscussie

Vanuit hun eigen rol en perspectief, nemen Michel Verhagen, Maaike Maranus, Jeroen van der Tang en Bernard Gastel plaats in het panel. Tijdens deze paneldiscussie wordt de dialoog aangegaan over het belang van publiek-private samenwerking.

Barbara Kathmann (Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA)

Plenaire spreker

Als Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA én het Meest Digibewuste Kamerlid 2023, gaat Barbara Kathmann verder in op de toekomst van digitalisering. Haar passie voor maatschappelijke betrokkenheid en haar brede ervaring maken haar een inspirerende spreker tijdens de conferentie.  

Hannah Boute (NCDD)

Plenaire spreker
Tijdens de plenaire opening zal Hannah Boute, programmacoördinator bij de NCDD, het Huis van Duurzame Digitalisering toelichten, een concept opgezet vanuit de NCDD. Ze sluit de plenaire opening af met een inspirerende blik op hoe digitalisering kan bijdragen aan een duurzame en efficiënte samenleving, verbinding makend naar de daaropvolgende breakoutsessies. 

Rachel Kuijlenburg (Logius), Wiebren van der Zee (ABN AMRO Bank), Rob Kok (CBR) en Eline Aronstein (VodafoneZiggo)

Paneldiscussie

Tijdens het panel in de plenaire afsluiting, delen Rachel Kuijlenburg, Wiebren van der Zee, Rob Kok en Eline Aronstein  inzichten over de rol van IT voor eindgebruikers en IT-leveranciers, en toekomstige ontwikkelingen in dit dynamische veld. In deze discussie komen verschillende perspectieven aan bod: van kennis over digitale overheidsdiensten en oplossingen in de financiële sector, tot IT-implementaties in publieke dienstverlening en de impact van innovatieve IT-oplossingen in telecommunicatie.

Bert Voorbraak (Logius)

Plenaire spreker

Tijdens de plenaire afsluiting zal Bert Voorbraak een inspirerende take-away presenteren over thought leadership in de publieke sector. Als algemeen directeur van Logius zet hij zich in voor het verbeteren van digitale overheidsdiensten en het benutten van technologie om de publieke sector efficiënter en toegankelijker te maken. Daarnaast voelt hij een sterke verantwoordelijkheid om de IT-sector duurzamer te maken en de milieu-impact van IT te verminderen. 

14.05 - 14.50 | Breakout ronde 1

Duurzaam datagedreven: slim datamanagement in de praktijk

Zonder Data Management geen Data Governance.

Invulling door: Jordi Verhulp (SummaView)

Klaar voor de toekomst? Duurzaamheid vaardigheden in het IT-onderwijs

We gaan in op onze plannen om duurzaamheid, net als bijvoorbeeld veiligheid en ethiek, erkend en geïmplementeerd te krijgen als cruciaal kennisgebied in het IT-onderwijs, voor de IT-professionals van morgen!

Invulling door o.a.: Przemysław Pawełczak (TU Delft), Dorijn Boogaard (Jong ECP) en Björn Oosterwijk (NCDD/ECP)

Flex & Chill: digitale flexibiliteit voor energiezekerheid

Digitalisering is een motor voor innovatie en een essentiële pijler voor duurzaamheid. Maar alleen door duurzame digitalisering kunnen we een echt een toekomst bouwen waarin technologische vooruitgang hand in hand gaat met het behoud van onze planeet.

Invulling door: Menno Driesse (Dialogic), Claire Groosman (Topsector Energie) en Karen van der Zanden (NCDD) 

Kunnen we blijven investeren in technische innovatie? Impact met energiezuinige chips & computing

Hé ChatGPT, wat is jouw energieverbruik? De klimaatimpact van AI

Door de AI hype kan AI-gerelateerd elektriciteitsverbruik spoedig gelijk zijn aan het elektriciteitsverbruik van heel Nederland. In deze sessie wordt ingegaan op de (verborgen) ecologische kosten van AI.

Invulling door: Alex de Vries (VU)

Bottom-up duurzaam met de Aanpak Begeleidingsethiek: Duurzaamheid bij ontwerp, implementatie en gedrag

Invulling door: Daniël Tijink (Platform voor de Informatiesamenleving)

15.10 - 15.55 | Breakout ronde 2

Sustainable IT impact assessment: Aan de slag met duurzame digitalisering in jouw organisatie

In een duurzaamheidstransformatie van een bedrijf komt alles samen, net zoals bij een digitale transformatie. Combineer deze twee maatschappelijke transformaties en het wordt echt interessant. IT is cruciaal voor het realiseren van duurzaamheidsdoelen, maar heeft ook een negatieve impact op mens en milieu. Deze impact kan en moet kleiner worden. Hoe pak je dat aan? Waar begin je? Er is al veel mogelijk en we delen graag onze ervaringen, maar er valt nog veel te ontdekken. Het is pionieren met een multidisciplinaire aanpak. Start met deze break-out jouw verkenning naar het verduurzamen van IT!

Invulling door: o.a. Wiebren van der Zee (ABN- AMRO BANK) en Maaike Maranus (Conclusion)

De strategische kracht van IT-inkoop

Wat doet groene software? Hoe werkt een duurzame clouddienst? Welke eisen stel je aan circulaire hardware? En hoe koop je dit vervolgens zo duurzaam mogelijk in? Het pad naar duurzame IT lijkt ingewikkeld. Zeker voor de IT-inkoper die als een spin in een web, alle belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigt. In deze workshop wordt interactief gewerkt aan ‘de oplossing’. Samen ervaren we hoe makkelijk het is om de strategische kracht van inkoop in te zetten in het kader van ‘zo opgelost’.

Invulling door: Rachel Kuijlenburg (Logius) en Mirjam Kibbeling (Lectoraat Publieke Inkoop).

Geïntegreerde fotonica: verduurzamen met de snelheid van het licht

Internetgebruik en AI groeien exponentieel. Zonder verduurzaming is dit niet houdbaar. Geintegreerde fotonica kan dit helpen beheersen

Invulling door: Carol de Vries (PhotonDelta)

Innovatieve tech voor verduurzaming: van wetenschap naar praktijk

Invulling door o.a.: Przemysław Pawełczak (TU Delft)

Let’s GO! Minder uitstoot, meer groene software

Invulling door: Ilja Heitlager (Schuberg Philis)

Elk bitje telt: workshop duurzame websites

Wilt u meepraten, netwerken en kennis opdoen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons door te mailen naar conferentie@coalitieduurzamedigitalisering.nl

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek- privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.