Duurzamer door IT

Deze programmalijn gaat over mogelijkheden die digitalisering biedt in diverse sectoren. Momenteel wordt gekeken naar de digitalisering in de energiesector. Hier wordt onderzocht hoe met de toename van nieuwe energiebronnen en het energieverbruik in het algemeen, vraag en aanbod op elkaar kunnen worden aangepast. Nieuwe technologieën kunnen hier invloed op uitoefenen, maar ook flexibilisering van het energiesysteem. Mogelijkheden in samenwerking en verbreding via de NCDD worden momenteel verkend. 

Wil je deelnemen aan een projectgroep? Of heb je een idee voor een te vormen projectgroep?