Actieplan Duurzame Digitalisering naar de Tweede Kamer

‘De digitale sector verduurzamen en digitalisering inzetten voor verduurzaming’, dat is de doelstelling van het integrale actieplan Duurzame Digitalisering, wat vandaag naar de Tweede Kamer gaat.   

Digitalisering en verduurzaming vormen twee van de grootste maatschappelijke en economische veranderingen van deze tijd. Deze transities raken elkaar, maar vinden elkaar nog te weinig. Een integraal perspectief is nodig om tijdig in te spelen op de kansen en uitdagingen die ontstaan op dit snijvlak. Het actieplan is tot stand gekomen om hier invulling aan te geven, in reactie op de motie van het lid Kathmann over een integraal plan voor duurzame digitalisering.   

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) heeft met publiek private samenwerking bijgedragen aan de totstandkoming van het actieplan. Het actieplan beschrijft nauwkeurig welke stappen er nodig zijn om in Nederland enerzijds de digitale sector verder te verduurzamen en anderzijds digitalisering meer in te zetten voor verduurzaming. Ook beschrijft het actieplan welke randvoorwaarden de noodzakelijke basis vormen voor deze ontwikkeling.  

“We zijn blij dat we op deze manier met de overheid kunnen samenwerken en vanuit de NCDD bijdragen aan het actieplan door met onze werkgroepen de doelstellingen van het actieplan te ondersteunen”, aldus René Montenarie, programmamanager Digitale Infrastructuur en Duurzaamheid bij ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.  

Het actieplan is openbaar toegankelijk, bekijk het op deze pagina.