Bekijk en deel nu het opgemaakte actieplan duurzame digitalisering!

Digitalisering en verduurzaming vormen twee van de grootste maatschappelijke en economische veranderingen van deze tijd. In het integrale actieplan Duurzame Digitalisering dat net gepubliceerd is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, staan concrete acties benoemd hoe deze twin transition benut kan worden om een welvarende, innovatieve en duurzame economie en samenleving te bevorderen.

We zijn blij en trots dat we de definitieve versie van het integrale actieplan Duurzame Digitalisering met u kunnen delen. Om de in dit actieplan geformuleerde doelen te bereiken is samenwerking binnen en buiten de overheid nodig. Daarom roepen we u, als deelnemer van de NCDD en daarmee een belangrijke aanjager voor de geformuleerde doelen, op om dit nieuws, samen met ons verder te verspreiden!

Lees hier het actieplan!