CSRD-richtlijn: een 10 stappenplan

Duurzaamheid staat voor ondernemers steeds hoger op de agenda. Met toenemende aandacht voor klimaatverandering en maatschappelijke verantwoordelijkheid, vraagt dit ook meer transparantie. De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) biedt het nieuwe wettelijke kader voor duurzaamheidsverslaglegging voor grote bedrijven. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent? In dit artikel geven we je een 10-stappenplan om je goed voor te bereiden.

De richtlijn roept vanaf dit jaar diverse verplichtingen in het leven om de effecten van bedrijfsactiviteiten inzichtelijk te maken. Niet alleen op het milieu, maar óók op de mens en bestuur. Denk hierbij naast energie, CO2 en grondstoffen ook aan thema’s als man-vrouwverhouding op de werkvloer en mensenrechten in de keten.

Nieuwsgierig wat deze verplichte duurzaamheidsrapportage voor jouw bedrijf betekent? In dit artikel lees je meer over de achtergrond én de 10 voorbereidingsmaatregelen die je kunt nemen.

Transparantie over duurzaamheid

Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn er diverse afspraken gemaakt, zoals het Parijs-akkoord en de Green Deal. Een belangrijke voorwaarde voor deze transitie is het geven van inzicht in hoe duurzaam ondernemingen zijn.

Op deze manier kunnen investeerders of banken bepalen waar zij in investeren of aan wie zij kredieten verstrekken. Ook is het nuttig voor stakeholders die kijken naar de impact van de onderneming op haar eigen omgeving en de waardeketen. Denk aan klanten, toeleveranciers, werknemers en omwonenden.

De CSRD stelt hiervoor concrete regels. Deze richtlijn verplicht bedrijven om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. NCDD deelnemer NL Digital publiceerde onlangs een 10-stappen plan om voor te bereiden op de CSRD rapportage. Lees het volledige stappenplan hier.