NCDD VERWELKOMT GS1 ALS NIEUW LID

We mogen alweer een nieuw lid verwelkomen bij de NCDD. Michiel van Yperen (sustainability manager) zal GS1 vertegenwoordigen binnen de coalitie. GS1 – bekend van de barcode – is een internationale, door deelnemers bestuurde not-for-profit organisatie. Ze richten zich op het toekennen van unieke artikelcodes aan producten en het vastleggen en delen van product- en locatiedata. Alleen al in Nederland gebruiken ruim 40.000 bedrijven zo’n unieke artikelcode.

In het kader van Europese regelgeving voor circulariteit, levensduurverlenging en recycling is veel productdata nodig. Als duurzaamheidsmanager houdt Michiel zich bezig met het inventariseren van de informatiebehoefte van bedrijven in de transitie naar een circulaire economie. Het gaat dan niet alleen over het kunnen volgen van een product in zijn levenscyclus, maar ook om het rapporteren over duurzaamheid. GS1 kan helpen bij het koppelen van duurzaamheidsdata zoals productsamenstelling, herkomst en Co2 aan gestandaardiseerde artikelnummers. Michiel zorgt ervoor dat datamodellen zo worden ingericht dat product- en locatiedata uitgewisseld kan worden op een gestandaardiseerde manier.

Over de motivatie om aan te sluiten bij NCDD zegt Michiel het volgende: “Van origine zijn gebruikers van GS1 oplossingen grote retailers, online platforms en hun leveranciers. Maar het ecosysteem in een circulaire economie verandert naar downstream en upstream. Ook de overheid is een stakeholder waar we nog veel meer een connectie mee willen opbouwen om het belang van open standaarden onder de aandacht te brengen. De NCDD is een platform dat toegang geeft en ons kan helpen in de transitie naar data-uitwisseling op een duurzame en efficiënte manier. Binnen de NCDD draagt GS1 graag bij aan het scheppen van de randvoorwaarden voor duurzame digitalisering en is een enabler om de circulaire economie met data-uitwisseling goed te laten functioneren. Het standaardiseren van informatie zodat iedereen – ook machines – deze met elkaar kunnen uitwisselen staat hierbij centraal.”

Welkom bij de coalitie Michiel van Yperen, namens GS1! Samen kijken we uit naar een mooi en duurzaam 2024!