Randvoorwaarden

Innovatie en samenwerking op digitale duurzaamheids-thema’s alleen, is onvoldoende om de uitdaging waar Nederland voor staat – koploper blijven in duurzame digitalisering – aan te gaan en (blijvende) impact te creëren. Een aantal randvoorwaarden moeten expliciet worden ingevuld om de beweging naar een duurzame digitalisering verder vorm en inhoud te geven, voort te zetten en op te schalen. Deze pagina beschrijft de projecten en werkgroepen die hieraan bijdragen.

Deze werkgroep is overkoepelend aan de andere werkgroepen binnen de coalitie en beoogt zowel kennishiaten m.b.t. duurzaamheid en digitalisering, en subsidiemogelijkheden te identificeren en matchen. De focus ligt op kennisontwikkeling en academisch- en toegepast onderzoek. Met een uitvraag onder kennisinstellingen en deelnemers worden lopende en potentiële onderzoeks- en kennisprojecten in kaart gebracht. 

 

Doelstellingen:
  1. Opleveren overzicht van lopende en toekomstige onderzoeken bij kennisinstellingen 
  2. Overzicht scheppen van relevante subsidiemogelijkheden voor snijvlak duurzaamheid en digitalisering
  3. Potentiële onderzoeken verbinden met relevante subsidietrajecten 

Deze werkgroep concentreert zich op duurzaamheidsaspecten van digitalisering in het onderwijs en de duurzaamheidscompetenties van de IT-professionals van morgen. Doel is om samen te werken om bewustzijn en kennis over het onderwerp zoveel mogelijk in curricula en opleidingen te doen opnemen.

 

Doelstellingen:
  1. Bewustwording van belang duurzaamheid in IT-onderwijs 
  2. Specificaties opstellen van wat de benodigde kennis en vaardigheden voor duurzame digitalisering zijn 
  3. Een analyse en plan voor wat er in het onderwijs en de scholingsmarkt nodig is om daarvoor opleidingen en trainingen aan te bieden

Wil je deelnemen aan een projectgroep? Of heb je een idee voor een te vormen projectgroep?