Verduurzamen IT van organisaties​

Vanuit organisaties zelf zijn er voorbeelden, initiatieven en samenwerkingsverbanden hoe te verduurzamen in het digitale systeem. Daarnaast wordt er gekeken wat daarvoor nodig is binnen een organisatie. De dynamiek op de werkvloer, in de boardroom én samenwerking met ketenpartners en leveranciers komt hierbij kijken. Deze pagina beschrijft de projecten en werkgroepen die hieraan bijdragen.

Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen en toepassen van handvatten voor analyse van de duurzaamheid van en het verduurzamen van de ICT-bedrijfsvoering.

 

Doelstellingen:

Concrete duurzaamheidshandvatten voor CIO’s 

Deze werkgroep heeft als doel het incorporeren van duurzaamheid in de IT-architectuur praktijk, met name op uitstoot, hardware en energieverbruik. De focus ligt op het architectuur-domein, beginnend bij de organisatie-architectuur tot aan de ‘solution’-architectuur, met een focus op applicaties, infrastructuur en data. 

 

Doelstellingen:
  1. Definiëren van KPI’s, maatregelen en metrieken m.b.t. duurzaamheid
  2. Opnemen van duurzaamheidseisen in zelfevaluaties (GenAI)
  3. Criteria voor rationalisatie van IT-architectuur opstellen
  4. Bijdragen aan onderwijs en bewustzijn op dit onderwerp

Deze werkgroep richt zich op het bevorderen van duurzame IT-inkoop en zoekt uit hoe de inkoop van groene IT versneld en verduurzaamd kan wordenParallel daaraan onderzoekt de werkgroep welke kennis en vaardigheden de duurzame IT-inkoper zou moeten hebben. Hier wordt in samenwerking met studenten onderzoek naar gedaan. 

 

Doelstellingen:
  1. Publiceren uitkomsten van het onderzoek over    competentieprofiel van de duurzame IT-inkoper
  2. Opleveren handvatten voor de duurzame IT-inkoper 

Deze werkgroep richt zich op slim en duurzaam beheer van data, en kennisdeling en zichtbaarheid van oplossingen rond dit thema. 

 

Doelstellingen:
  1. Opleveren van handvatten voor duurzame data governance voor organisaties

Deze werkgroep werkt aan het verspreiden van kennis over het belang van hergebruik van hardware en lifecycle management, en het creëren van awareness over de positieve impact hiervan op het milieu.   

 

Doelstellingen:
  1. Concrete handvatten bieden voor bedrijven die aan de slag willen met lifecyclemanagement

Wil je deelnemen aan een projectgroep? Of heb je een idee voor een te vormen projectgroep?