SIDNfonds Call ‘Duurzaam internet’

Met de call ‘Duurzaam internet’ roept het SIDNfonds op om voorstellen in te dienen die gericht zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van het internet of het verminderen van de milieu-impact ervan. De call staat open voor zowel kleinere pioniersprojecten (tot € 10.000,-) als grotere projecten (tot maximaal € 75.000,-). Deadline is 3 mei 2024, 13.00 uur.

Invloed op onze samenleving

Het gebruik van internet heeft een aanzienlijke invloed op zowel onze samenleving als economie. Het verandert niet alleen de manier waarop we leven en werken, maar heeft ook impact op ons milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Achter het internet bevinden zich immense infrastructuren en datacenters die continu draaien om alles werkend te houden. Digitalisering blijft toenemen en daarmee ook ons gebruik van het internet. Daarmee is het onontkoombaar om aandacht te besteden aan de verduurzaming van het internet. SIDN fonds wil haar financiële middelen inzetten om impactvolle initiatieven op dit terrein te stimuleren.

Hier is SIDNfonds naar op zoek

Deze call richt zich specifiek op het onderzoeken van twee benaderingen waarbij websites een centrale rol spelen. Websites staan voor veel internetgebruikers symbool voor het internet. Maar websites bereiken niet alleen de eindgebruikers maar omvatten ook hostingdiensten, developers en producenten. Elk van deze partijen speelt een belangrijke rol in het streven naar een duurzamer internet.

Twee type projecten

  1. Inzicht en bewustwording voor eindgebruikers Websites als bewustwordingsplatform: projecten en initiatieven die websites inzetten als platforms voor bewustwording, waarbij ze dienen als middel om zowel individuen als bedrijven bewust te maken van duurzaam internetgebruik.
  2. Handelingsperspectief voor developers Inventarisatie, doorontwikkeling en bredere ontsluiting van (beschikbare) open source tools die webdevelopers inzage geven in de duurzaamheidscomponenten van een website en hen helpen bij keuzes om de milieu-impact van hun website of internetinfrastructuur te reduceren. Het delen van best practices en case studies om bewustwording en adoptie te bevorderen.

Meer info & aanvragen