De CSRD gaat van start 2024: tips & sneak preview tijdens ECP Jaarfestival

Op 16 november vonden er tussen 10 en 11 uur ’s ochtends op het ECP Jaarfestival enkele vroege sessies plaats. Éen van de sessies werd georganiseerd door de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hieronder leest u het verslag.

Belangrijkste conclusies

  1. Vanaf 1 januari 2024 zullen ‘organisaties van openbaar belang’ moeten rapporteren hun impact op mens en milieu en een jaar later volgen grote organisaties
  2. Het doel van de CSRD is tweevoudig: meer transparantie bieden én de vooruitgang versnellen en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de EU.
  3. De CSRD en andere nieuwe EU-wetgevingen richten zich op het mogelijk maken van de circulaire economie, inclusief upstream tracing, hergebruik en recycling.
  4. De ESRS omvat ongeveer 1100 datapunten voor rapportage over verschillende categorieën, zoals Cross-cutting standards, milieu, sociaal, en governance.
  5. Om aan al die nieuwe rapporteer-eisen te voldoen worden er digitaal product paspoorten ontwikkeld: digitale tweelingen, gekoppeld aan het fysieke product, die als een logboek de ontwikkeling van een product moet volgen.
  6. Uitdagingen liggen o.a. in interoperabiliteit en samenwerking in de keten.

Drie sprekers bespraken in deze sessie verschillende aspecten rondom de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) toelichtte. Allereerst gaf Tülay Dilsiz-Gedik een introductie van de CSRD. Vanaf 1 januari 2024 zullen ‘organisaties van openbaar belang’ moeten rapporteren hun impact op mens en milieu en een jaar later volgen grote organisaties Het doel is tweevoudig: meer transparantie én de vooruitgang versnellen en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de EU. Voor het rapporteren zijn 1100 datapunten gevat in de European Sustainability Reporting Standards (ESRSs). Tulay heeft ons onder andere meegenomen in de categorieën ESRSs, dubbele materialiteit en de uitdagingen bij het inzicht krijgen in de waardeketen.

Michiel van Yperen van GS1 vervolgde dat er steeds meer wetgeving vanuit de EU komt voor een circulaire economie. Er komt in ieder geval een eis aan voor een digitaal product paspoort: een digitale tweeling, gekoppeld aan het fysieke product, dat als een logboek de ontwikkeling van een product moet volgen. GS1, bekend van de barcode, biedt o.a. QR-codes voor deze digitale transformatie. Michiel vertelde hoe die helpen bij het vastleggen en delen van data over producten in de circulaire keten en illustreerde dit met een succesvolle use-case uit de textielsector. De belangrijkste tips: begin nu en gebruik open standaarden die nu al gebruikt worden.

Als laatste heeft Yvo Hunink verteld waar de Dutch Blockchain Coalition (DBC) zich op richt met betrekking tot product paspoorten. Hij lichtte 3 use-cases toe en vertelde over het TNO rapport waar de DBC opdracht toe heeft gegeven. Ook ging hij in op de uitdagingen en voordelen van product-paspoorten.

Discussie

Aan het eind van de sessie werd er ruim de tijd genomen voor vragen vanuit de zaal en discussie. Het thema leeft en zodoende werden er goede en kritische vragen gesteld over verschillende aspecten rondom product paspoorten en de CSRD.

Het publiek was bijvoorbeeld benieuwd naar de veiligheid van de benodigde complexe databronnen; maar werd gerustgesteld dat er gebruik kan worden gemaakt van verifieerbare ‘credentials’. Er werd uitgelegd dat niet-publieke attributen bepaalde voorwaarden mee kunnen krijgen, zodat alleen bepaalde credentials toegang hebben tot een dataset.

Ook de spanning tussen data-uitwisseling en concurrentiebelangen werd besproken. Bedrijven zijn immers vaak terughoudend met het uitwisselen van informatie vanuit concurrentieoverwegingen. De CSRD dwingt bedrijven echter om transparantie te bieden. Zodoende is er een roep om uniformering van data, maar zijn er ook terechte zorgen over concurrentie en verticale integratie in sectoren.

Een ander thema dat werd besproken is het dynamische karakter van het product passpoort. Wanneer is het paspoort een simpel labeltje dat eenmalig wordt meegegeven bij aankoop van een product, en wanneer wordt een product door de keten helemaal gevolgd? De sprekers gaven aan dat de technische mogelijkheid er is om het paspoort volledig dynamisch in te richten, maar dat er per sector afspraken over gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn circulaire aspecten juist belangrijk ná de consumentenfase en dat moet dus gevolgd en gerapporteerd kunnen worden, zodat bijvoorbeeld een T-shirt echt gevolgd kan worden tot aan recycling. Daar zijn we nog niet, maar – zoals uitgebreid geïllustreerd door de sprekers – wordt daar wel hard naartoe gewerkt.

Interessante quotes van sprekers

“Met de CSRD hoop ik dat we uiteindelijk naar een volledig circulaire waardeketen kunnen gaan” –Tulay Dilsiz – Gedik

“Om te komen tot een afvallooze economie zijn tracing standaarden nodig om herkomst van grondstoffen inzichtelijk te maken, de CSRD is een Europese wet die hier aan bijdraagt” – Michiel van Yperen

“Productpaspoorten maken het mogelijk om duurzaamheidsinformatie van producten uniform te communiceren.” – Yvo Hunink

Bekijk de presentatie die tijdens de sessie is getoond. (PDF – 41 pagina’s – 2MB)

Hou ons in de gaten want we gaan meer doen met dit thema de komende tijd. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een podium aan duurzame leveranciers op onze platformen.