Digital Product Passport? Samen aan de slag!

Een van de programmalijnen binnen de NCDD is digitalisering inzetten ten behoeve van verduurzaming. Net als de andere programmalijnen is dit gestoeld op de nodige randvoorwaarden voor adoptie en opschaling.

De transitie naar een duurzame (digitale) samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. Om aan wetgeving te voldoen, maar ook om nieuwe circulaire businessmodellen mogelijk te maken. Digitalisering speelt daarin een belangrijke rol. Een voorbeeld daarvan is de komst van een Digital Product Passport waar veel bedrijven mee te maken krijgen in het kader van de Green Deal.

Er wordt daarvoor veel meer data gevraagd die nog niet eerder werd vastgelegd. Denk daarbij aan CO2-informatie. En dan niet alleen van jezelf, maar ook van toeleveranciers. Dit betekent dat er een veel groter ecosysteem ontstaat met meer ketenspelers die data moeten vastleggen en delen. Je moet de hele productreis van begin tot eind kunnen volgen en weten waar en wanneer het is geweest en wat er mee gebeurd is.

Ketenpartijen bij elkaar brengen

Om deze complexiteit te tackelen is er behoefte aan een neutrale partij die bedrijven en ketenpartijen bij elkaar brengt en helpt om de benodigde data-uitwisseling voor iedereen mogelijk te maken. Daarom is GS1 Nederland vertegenwoordigd in de NCDD werkgroep die van start gaat om bedrijven concrete handvatten te bieden om de eerste stappen te zetten voor een Digital Product Passport.

GS1 zal de komende tijd van zich laten horen en je kunt ook nù al dit factsheet lezen over de achtergrond van de EPSR wetgeving voor het paspoort en de rol die GS1 kan spelen. Spoiler alert: de QR-code van GS1 speelt hierin een cruciale rol.