DUURZAAM DIGITAAL @ DiSC

Op 5 april 2024 organiseerde het Digital Sustainability Centre (DiSC) een inspiratiemeetup op de VU Amsterdam, met als thema ‘Duurzaam Digitaal’. Het evenement omvatte een breed scala aan onderwerpen, disciplines, sectoren en toepassingen die te maken hebben met digitalisering, duurzaamheid en de rol van de samenleving, bedrijven, publieke organisaties en individuen.

Met ongeveer 60 deelnemers, waaronder studenten, onderzoekers uit verschillende vakgebieden en vertegenwoordigers van meer dan 20 verschillende bedrijven en organisaties uit de publieke sector, bood de bijeenkomst een waardevolle gelegenheid om in contact te komen met toptalent, te netwerken met marktleiders en samenwerkingsmogelijkheden met onderzoekers te verkennen.

Het evenement werd geopend door prof. Patricia Lago (DiSC-directeur en NCDD lid) en prof. Davide Iannuzzi (Chief Impact Officer VU) met een samenvatting van de belangrijkste recente ontwikkelingen in de DiSC. Het programma ontvouwde zich toen studenten en onderzoekers het voortouw namen bij het leveren van inzichtelijke pitches van 5 minuten. Onderwerpen variërend van Energy-Digital Commons tot de waardering van persoonlijke gegevens vonden weerklank tijdens het evenement, aangevuld met discussies over de sociaalwetenschappelijke implicaties van cloud computing en de kwestie van de digitale kloof in het mondiale Noorden. Studenten pitchten hun projecten waarin ze pleitten voor duurzaamheid van bedrijven via ‘groene GenAI’-initiatieven en innovatieve architecturale strategieën gericht op de ontwikkeling van duurzame AI-systemen. Naarmate het evenement ten einde liep, verschoof de focus naar het onthullen van Key Performance Indicators (KPI’s) voor duurzaamheid en de introductie van een ‘Mirror System’ om na te denken over het gebruik van moderne softwareoplossingen.

Naast het bevorderen van waardevolle inzichten en feedback, heeft de bijeenkomst betekenisvolle samenwerkingen gekatalyseerd, waarbij de collectieve kracht van innovatie bij het vormgeven van een duurzame toekomst werd benadrukt.

Over DiSC

Het doel van het VU Digital Sustainability Centre (DiSC) is om de samenwerking op het gebied van digitalisering, digitale transformatie en de rol van software voor duurzaamheid te stimuleren. De missie is het versnellen van de creatie van kennis die relevant, nuttig en uitvoerbaar is – relevant via onderzoek van hoge kwaliteit, nuttig voor de samenleving en uitvoerbaar via de creatie van knowhow.

Strategische synergieën onder de paraplu van DiSC concretiseren in:

Labs: een DiSC Lab is een onderzoekssamenwerking tussen VU-onderzoekers en een of meerdere industriële, overheids- of non-profitpartner(s).

Onderwijsplatform: DiSC biedt haar partners de mogelijkheid om studentenprojecten en onderzoeksopdrachten te financieren met hoogwaardige co-begeleiding. De VU en Internationale onderwijsprogramma’s op het gebied van digitalisering en duurzaamheid zullen een diverse en internationale studentenpopulatie aantrekken.

Outreach: de partners onder de DiSC-paraplu zullen een ‘talent-ecosysteem’ creëren voor de co-creatie van competenties en de kruisbestuiving van kennis.

Meer informatie over DiSC is terug te vinden op de website: https://digitalsustainabilitycenter.nl