NCDD verwelkomt VodafoneZiggo als nieuwe deelnemer

Met trots laten we weten dat we een nieuw lid mogen verwelkomen bij de NCDD: VodafoneZiggo. Eline Aronstein (Lead CoE IT Security & Operational Excellence) vertegenwoordigt VodafoneZiggo binnen de coalitie.   

In 2022 introduceerde VodafoneZiggo de nieuwe IT-strategie 2022-2025, waarbij Eline samen met haar team de pijler, “Sustainable IT,” vormgaf. Over de ambitie van Vodafone Ziggo op het gebied van duurzame digitalisering zegt Eline: “Het energieverbruik van ons bedrijf zit voor een groot deel in de datacenters. Ook het dataverbruik van onze klanten groeit. Intussen stijgen ook de kosten van energie. Door deze ontwikkelingen is het steeds belangrijker om de energie-efficiëntie van ons netwerk continu te verbeteren. Daarnaast bieden we onze klanten thuis entertainment via een modem, router of Mediabox. Samen zijn dit miljoenen apparaten waarbij we door duurzaam design het energieverbruik positief kunnen beïnvloeden. Dit is beter voor de planeet én gunstig voor de portemonnee van onze klanten. VodafoneZiggo neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft de ambitie om zijn impact op het milieu tegen 2025 te halveren ten opzichte van 2018. Daarnaast kijkt het bedrijf verder en wil het de uitstoot van zijn eigen activiteiten tegen 2030 tot nul reduceren (Scope 1 en 2) en de uitstoot van de waardeketen tegen 2050 elimineren (Scope 3). 
“Ambitieuze maar noodzakelijke doelen,” aldus Eline. “Onze IT-strategie, die aansluit bij onze bedrijfsstrategie, draagt hieraan bij. De geformuleerde roadmap zijn we nu aan het uitrollen.” 

Om de CO2-uitstoot te verminderen onderneemt VodafoneZiggo de volgende stappen: Het energieverbruik van IT-toepassingen in datacenters wordt nauwkeurig onderzocht. Daarnaast krijgen alle IT-toepassingen een energielabel, vergelijkbaar met het energielabel voor huizen. Applicaties die automatisch kunnen schalen of worden uitgeschakeld, krijgen een A-label, terwijl omgevingen die altijd aan staan en voor piekbelasting zijn geschaald, een F-label krijgen. Deze classificatie geeft duidelijk inzicht in de verbeterpunten, zodat ze gericht kunnen worden aangepakt om de energie-efficiëntie te verhogen.  

Andere voorbeelden van duurzame digitalisering zijn  het inzetten op Green Coding en het ontwikkelen van een framework en leermodule voor software engineers. Er wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen middels het plaatsen van hernieuwbare energie installaties of het inkopen van 100% Europese windenergie met Garantie van Oorsprong-certificaten. VodafoneZiggo werkt ook aan slimme energiebeheersystemen. Door gebruik te maken  van sensoren wordt de efficiëntie verhoogd en wordt energie bespaard met voorspellende onderhoudsalgoritmen. Dit vermindert uitval en verlengt de levensduur van apparatuur. Ten slotte wordt ecologisch en circulair ontwerp ingezet om de lifecycle van telecomproducten bij de klanten thuis of op kantoor te verbeteren, energieverbruik te verminderen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen te beperken.  

Over de motivatie om aan te sluiten bij de coalitie zegt Eline: “We geloven in kennisindeling en inspiratie. Een mooi voorbeeld hiervan is de Sustainability Rating – het energie label voor software applicaties – die door ABN AMRO is ontwikkeld. Door de rating in de praktijk toe te passen heeft onze duurzame digitalisering een versnelling doorgemaakt. Onze toepassing en ervaring delen we weer met ABN AMRO en de VU. Dit voedt de doorontwikkeling van het Sustainability rating model.”  

De werkgroepen van de NCDD faciliteren deze kennisdeling en ontwikkeling. Vanuit VodafoneZiggo zijn Aart de Vos & Pepijn van der Veen al enige tijd betrokken bij de werkgroep IT Architecture.  

“We kijken uit naar de samenwerking met ander NCDD leden, toegang tot best best practices èn early adopters, waardoor we samen een versnelling kunnen realiseren. Door samen theorie en toepassingen van (nieuwe) sustainability onderwerpen te verkennen delen we ‘lasten’ en dragen we bij aan meer volwassenheid op dit onderwerp binnen het Nederlandse bedrijfsleven.” 

Welkom bij de coalitie VodafoneZiggo! Samen zijn we weer een stapje dichter bij een duurzaam digitaal Nederland.