Hoe SummaView zich inzet voor datamanagement

In aanloop naar het webinar over de Digital Cleanup Day vertelt Jordi Verhulp over hoe SummaView zich specialiseerd in dit onderwerp. Jordi heeft 15 jaar ervaring in het domein business intelligence en de afgelopen 7 jaar als ondernemer. Mede door zijn bedrijfskundige achtergrond en IT-kennis draagt hij de duidelijke boodschap uit dat “verduurzaming van IT moet door de mens gedaan worden, techniek is slechts een tool”.

Binnen SummaView zet Jordi zich in voor datamanagement, met specialisatie op datagovernance, op een mensgerichte manier. Het succesvol beperken en opschonen van de data van bedrijven en organisaties begint volgens hem met bewustwording en een solide fundering. De meeste organisaties hebben weinig zicht op het totaalplaatje van hun eigen dataverkeer. Vaak blijft het onoverzichtelijk wat iedere medewerker precies aan data opslaat en data is slecht gelabeld, waardoor het overzicht zoekraakt wat nog bewaard moet worden en wat weg kan. Metafoor: een garage vol met verhuisdozen waarvan men niet duidelijk heeft wie eigenaarschap heeft per verhuisdoos en wie verantwoordelijk is o.a. voor de inhoud en waar de inhoud van de doos voor dient. Bovendien wordt data, alvorens publicatie, veelvuldig gekopieerd en opgeslagen, dit betekent in de genoemde metafoor dat er tal van dozen in de garage aanwezig zijn met dezelfde inhoud! Gebrek aan een goede fundering van datagovernance leidt zodoende tot een steeds grotere hoeveelheid dark data.

85% van de data die wordt geprocessed wordt nooit gebruikt

SummaView kan helpen met het standaardiseren van datagovernance, met het beperken van enerzijds de milieu impact en anderzijds de kosten als gevolg. Deze aanpak gaat uit van drie bouwstenen: Structureel (beslissingsbevoegdheid, data governance rollen, verantwoordelijkheden en autorisatie), Procedureel (datastrategie, -beleid en standaarden, prestatiemeting en naleving) en Relationeel (communicatie, training en coördinatie).

Binnen de NCDD werkt Jordi aan het onderwerp Digital Cleanup door het initiëren van de werkgroep ‘Data governance en sustainable data’. Binnen deze werkgroep ligt de focus op het vergroten van awareness en kennis als sleutel tot het verkleinen van de data toevoer binnen organisaties.

In het kader van digital cleanup day, geeft Jordi de volgende tip mee: denk eens na over de metafoor garage met verhuisdozen en beoordeel of jouw organisatie in staat is om te achterhalen of er meerdere verhuisdozen aanwezig zijn met dezelfde inhoud en wie hier verantwoordelijk voor is.

Wil je meer weten over de aanpak van SummaView? Op 7 maart is Jordi aanwezig bij het webinar over digital cleanup day, tijdens de discussie is er ruimte om vragen aan hem te stellen over dit onderwerp.