Tomorrow’s Tech Today

Op 7 en 8 februari vond in de Handelsbeurs in Gent de conferentie Tomorrow’s Tech Today plaats, georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Ruim 300 deelnemers kwamen samen om het bewustzijn, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de Twin Transities van EU-landen te vergroten. Namens Nederland waren o.a. Pieter van de Glind (EZK), Wessel Kouw (BZK) en Mara Pot (BZK) aanwezig, allen ook lid van de NCDD.

De eerste dag stond volledig in het teken van duurzaamheid en digitalisering. Daarbij was zowel aandacht voor de positieve bijdrage die digitalisering kan bieden, als de groeiende footprint van de digitale sector zelf.

In een panelgesprek met de ministers van digitalisering van België, Litouwen en Denemarken, benadrukte staatssecretaris van Huffelen dat we ons niet moeten blindstaren op energieverbruik en uitstoot dicht bij huis, maar ook aandacht moeten hebben voor andere duurzaamheidsaspecten zoals grondstoffengebruik en de scope 3 -footprint van hardware. De panelleden waren het erover eens dat meer kaders, standaarden en hoogwaardige data nodig zijn om aan de slag te gaan.

Daarnaast was er ook aandacht voor de inkoopkracht van het rijk, datacenters en de opkomst van (generative) AI. Op het gebied van energieverbruik zouden bestaande instrumenten als het beprijzen van energie een prikkel kunnen zijn om efficiënter gebruik te maken van datacentercapaciteit. De staatssecretaris benadrukte dat datacenters hard nodig zijn, maar dat het Nederlandse energienetwerk vol is en dat de groeiende behoefte aan datacentercapaciteit daarom niet als iets vanzelfsprekends kan worden gezien. We moeten daarom kritisch zijn op welk doel het dient.

De positieve bijdrage van digitalisering aan verduurzaming is meermaals benoemd. Concreet werden o.a. slimme technologie in huis en de mobiliteitssector genoemd, waar met sensoren en kunstmatige intelligentie uitstoot bespaard kan worden. Hoewel de echte sprong van woord naar daad nog gemaakt moet worden, delen de aanwezige landen dezelfde uitdagingen en is de behoefte aan samenwerking groot.

De Twin Transition, ooit gelanceerd als concept maar in de praktijk nooit heel concreet geworden, staat hiermee weer op de agenda. Na de Belgen nu, zullen ook de Denen in de tweede helft van 2025 hier aandacht aan geven.