Student-onderzoekers gezocht voor deelname in werkgroep IT-Inkoop

De werkgroep richt zich op het ‘maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen’ van duurzame IT-Inkoop. Waar gaat de werkgroep antwoord op geven? We willen twee vragen beantwoorden. Hoe koop je groene IT in en over welke kennis en vaardigheden moet een IT-inkoper beschikken om duurzaam IT in te kopen? De werkgroep IT-Inkoop ontwikkelt tools voor zowel organisaties als inkopers.

Antwoord op deze hoofdvragen willen we verkrijgen aan de hand van toegepast praktijkonderzoek. Hiervoor zijn we opzoek naar HBO of WO studenten die interviews kunnen doen met IT-leveranciers, deze resultaten transcriberen en analyseren naast aanvullend desk-research. De resultaten worden eens in de twee weken binnen de werkgroep gedeeld om samen toe te werken naar concrete eindproducten in de vorm van een toolbox met daarin ook communicatiemiddelen zoals een podcast of filmpje met tips en inspiratievoorbeelden om te delen met het netwerk van inkopers, maar ook voor hoger- en middelbaar onderwijs, om nieuwe generaties voor te bereiden op een duurzame IT-toekomst.

Heeft jouw organisatie de mogelijkheid om stageplekken te bieden aan studenten, of ben je onderdeel van een Hoge School of Universiteit, dan vragen we je graag om mee te denken of jij ons verder kan helpen bij het vinden van de juiste studentkandidaten voor het uitvoeren van dit onderzoek en invullen van deze werkgroep.

Meer informatie? Neem contact op met Rachel Kuijlenborg van Logius