Conclusion nieuwe deelnemer

“Duurzaam ondernemen doe je voor iedereen en met elkaar”

In december 2023 mochten we Conclusion welkom heten als nieuw lid van de Coalitie. Maaike Maranus, (Director Sustainability & Support Services), zal Conclusion gaan vertegenwoordigen binnen de Coalitie. Conclusion ondersteunt bedrijven bij alle facetten van hun digitale transformatie.

Over haar rol en de motivatie om aan te sluiten bij de Coalitie zegt Maaike het volgende: ‘IT is nodig als enabler voor iedere transformatie en is daarvoor vaak zelfs randvoorwaardelijk. Je kunt IT inzetten om de wereld mooier te maken, om duurzaamheidsprestaties te realiseren en ESG doelen te behalen. Verduurzamen met IT heeft ontelbaar veel mogelijkheden. Tegelijk heeft digitalisering zelf een niet te onderschatten impact, denk aan de productie en transport van ICT hardware, het energiegebruik tijdens de levensfase en de snel groeiende e-waste berg. Een tot dusver vrijwel onzichtbaar probleem, maar wat Conclusion betreft niet iets om voor weg te kijken, maar juist iets wat geadresseerd en aangepakt moet worden.

De wereld van IT is dus duaal, daarom is ons mission statement op het gebied van duurzaam ondernemen: ‘lets bring IT & sustainability in symbiosis’. Bij het omarmen van die dualiteit in de digitale wereld, verduurzamen MET IT en tegelijk de IT zelf verduurzamen richten we ons op het Nederlandse bedrijfsleven. Hier moet wat ons betreft verduurzamen met digitalisering op de agenda. Welke kansen zijn er, hoe kunnen deze worden benut? En vooral: wat moet nog ondekt worden, aan welke innovaties moeten we werken? Tegelijk moeten bedrijven hun IT zelf verduurzamen, startend met het inzichtelijk maken van de impact van de bestaande IT landschappen, een 0-meting. Er is heel veel mogelijk, maar nog meer onbekend. We zoeken gericht samenwerkingspartners op om over deze materie na te denken en concrete oplossingen en handvatten te creeren. Het is mooi om elkaar binnen de coalitie te kunnen versterken in onze bijdrage aan dit proces en fijn om bij te dragen aan de NCDD, ook in een beleidsvoorbereidende rol.”

Logo Conclusion