NCDD verwelkomt VKA als nieuw lid

We mogen alweer een nieuw lid verwelkomen bij de coalitie. Anne van Esch (Management Consultant en Partner) zal Verdonck, Klooster & Associates (VKA) – a Highberg Company gaan vertegenwoordigen binnen de coalitie. VKA richt zich als strategisch IT adviesbureau vooral op de publieke sector, met opdrachten voor onder meer rijksoverheid, provincies, gemeenten en de zorg. VKA bekijkt digitalisering vanuit diverse disciplines waaronder besturing, en de expertises om te adviseren over de vraag wat technisch kan, wat mag (juridisch) en wat wenselijk is (ethiek). Anne, die al ruim 10 jaar werkzaam is voor VKA neemt waar dat duurzaamheid bij de opdrachtgevers een steeds belangrijker thema is. VKA levert hier graag een bijdrage aan.

De focus op digitale duurzaamheid is tweeledig. Enerzijds richt VKA zich met hun klanten op de vraag hoe digitalisering bij kan dragen aan de duurzaamheidsdoelen binnen een organisatie, bijvoorbeeld door reporting mogelijk te maken. Ook ondersteunt VKA bij data governance, het zorgen voor goed data eigenaarschap. Dit stelt hun klanten in staat om continu te monitoren en zo hun doelen te behalen, bijvoorbeeld in het kader van de CSRD. Anderzijds focust VKA op green IT, waarbij niet alleen wordt gekeken naar groene datacenters of de meest duurzame hardware, maar ook naar processen en management. Zo wordt samen met klanten toegewerkt naar ‘verantwoord bij design’.

“Veel organisaties ondernemen allerlei acties, wij kunnen helpen met onderbouwde keuzes maken. Aan de hand van onze assessments en business cases kunnen klanten zich toekomstbestendig met duurzaamheid en IT bezighouden.”

Over de motivatie om aan te sluiten bij de NCDD zegt Anne:

“Veel opdrachtgevers zijn zich nog niet bewust wat er nodig is om duurzaam te digitaliseren. Awareness is nodig, maar digitale duurzaamheid is nog een relatief onbekend terrein en heel breed, zo breed dat je dit wel samen moèt doen. Binnen de coalitie kunnen we elkaar helpen om kennis op te doen, disciplines bij elkaar te brengen en awareness te creëren in de samenleving.”

Welkom bij de coalitie Anne van Esch, namens VKA! Samen kijken we uit naar een mooi en duurzaam 2024!
“Anne van Esch, vertegenwoordigend voor VKA (onderdeel van Highberg), welkom bij de coalitie! Samen kijken we uit naar een mooi en duurzaam 2024!