Werkgroep: Sustainable IT Architecture

Op 6 December afgelopen jaar was de kick-off van de werkgroep “Sustainable IT Architecture”. We hebben onder leiding van Vincent van Vliet een eerste stap gemaakt met het stellen van kaders. Dat valt niet mee want sustainable is een breed begrip en IT architectuur al niet minder. Omdat het gaat om IT architectuur hebben we afgesproken dat de focus zal liggen op de domeinen: infrastructuur, data en applicaties zoals gedefinieerd in TOGAF. TOGAF staat voor The Open Group Architecture Framework en is een, voor architecten, bekent raamwerk dat architectuur en gerelateerde begrippen definieert. Ten aanzien van “sustainable” hebben we besloten ons te richten op “environmental sustainability”.

De aanwezigen hebben vervolgens gebrainstormd over een aantal aandachtsgebied en we kwamen uit op de volgende 5:

  • Sustainable KPI definitions, measures and metrics.
  • Include sustainability requirements in self-assessment.
  • Data Lifecycle Management
  • Rationalisation criteria & action
  • Education/awareness

Een vijftal onderwerpen waarover de werkgroep zich verdeeld en deze kleine teams zullen de respectievelijke onderwerpen in de komende periode verder gaan definiëren en uitwerken. Begin maart hopen we weer bij elkaar te komen. Dus in een volgende nieuwsbrief een kleine verdieping op deze 5 aandachtsgebieden.