Ab Ovo nieuwe deelnemer

In december hebben we Ab Ovo mogen verwelkomen bij de coalitie. Dieter Veldhuis (CTO) zal Ab Ovo vertegenwoordigen. Binnen Ab Ovo houdt Dieter zich bezig met het ontwikkelen van “carbon efficient software”. Naast het optimaliseren van logistieke processen, heeft Ab Ovo een codeerplatform ontwikkeld, dat is ontworpen om versneld duurzame software te genereren. Het Eco Logic Platform genereert software in één van de meest energievriendelijke programmeertalen. Daarnaast is het ook mogelijk om het energieverbruik van elke functionaliteit in de software te meten en uit te drukken in een CO2 equivalent. Deze informatie stelt ons in staat om continue onderzoek en ontwikkelwerk te verrichten om het energieverbruik van de software zelf te reduceren en daarmee minder capaciteit en energie van datacenters te vragen. Het Eco Logic Platform is uitermate geschikt om legacy systemen te moderniseren en onderhoudbare en energievriendelijke software te genereren. Het platform wordt tevens ingezet om maatwerk software te genereren voor het digitaliseren van complexe bedrijfsprocessen.

Over de motivatie om aan te sluiten bij de NCDD zegt Dieter: “We hebben ons als doel gesteld om de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven te ondersteunen. In de samenleving is er nog weinig kennis over de impact van digitalisering. Software speelt een grote rol hierbij, maar kan tegelijk ook een nieuw probleem worden als wij kijken naar de enorme dataopslag en energiebehoefte van hardware. Het eerste wat moet gebeuren is het creëren van bewustwording, niet alleen vanuit de samenleving, maar ook binnen bedrijven zelf. Wat ik in de markt zie is dat duurzaamheid en het energieverbruik van software nog amper een rol speelt bij het selecteren van software. De gezamenlijke missie met de NCDD is om meer bewustwording te creëren. Om uiteindelijk onderscheidend te kunnen zijn moet er nog veel gebeuren, ook vanuit overheden. Graag zoeken we de samenwerking met meerdere partijen die hier ook mee bezig zijn, we kunnen dit nou eenmaal niet alleen.”

Welkom bij de coalitie Dieter Veldhuis, namens Ab Ovo! Samen kijken we uit naar een mooi en duurzaam 2024!

Ab Ovo logo