We verwelkomen René Montenarie als nieuwe programmamanager bij de NCDD

Mijn naam is René Montenarie en heb de afgelopen jaren vanuit de ECP-directie met veel plezier en enthousiasme bijgedragen aan de ontwikkeling van ECP tot wat het vandaag is. Vanuit ECP heb ik in de afgelopen 14 jaar mee gewerkt aan het opstarten van diverse publiek-private samenwerkingen, programma’s en coalities rond thema’s in onze informatiesamenleving. Zo ben ik in de afgelopen 9 jaar betrokken geweest bij de opbouw van Topsector ICT, de Dutch Blockchain Coalitie en de Nederlandse AI Coalitie. In 2009 ben ik bij ECP gestart als coördinator van het programma Digivaardig & Digibewust. Daarna ben ik mij altijd blijven inzetten voor meer onderwijs en bewustwording voor ICT en digitale vaardigheden, onder andere in mijn rol als coördinator van de Human Capital Agenda ICT. Dit onderwerp en de ervaring met coalities neem ik in mijn nieuwe rol mee naar de NCDD.

Als programmamanager Digitale duurzaamheid zie ik een belangrijke taak en rol om vanuit de NCDD de publieke en private activiteiten aan elkaar te verbinden. Ik ga me dus onder andere richten op de concretisering van de samenwerking binnen de NCDD met de overheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Recent onderzoek laat zien dat men onvoldoende bewust is van de energie en milieu impact van digitalisering en dat rijksbrede doelstellingen onvoldoende worden vertaald naar handelingsperspectief (bron: Binnenlandsbestuur.nl). Daar wil de NCDD een waardevolle bijdrage aan leveren.

Ik kijk er naar uit om in deze nieuwe rol samen met u te werken aan een duurzaam digitaal systeem dat op een positieve manier bijdraagt aan onze samenleving.

Profielfoto René Montenarie
Profielfoto René Montenarie