Kerstgroet van Karen

Zijn Data en AI het nieuwe goud?

Digitalisering heeft grote veranderingen in onze samenleving teweeg gebracht, we werken en leven vandaag op een compleet andere manier dan 25 jaar geleden. Het ECP jaarfestival op 16 november liet daar een prachtig DIGI tijdlijn zien, een reis door de tijd van 25 jaar digitalisering. Als Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering zijn we de jongste loot aan de boom.

En zoals alle nieuwe samenwerkingen betekende dat hard werken aan en met ons netwerk, de juiste governance bepalen, de strategieraad, het coalitieberaad en samenstelling van het programma bureau. Een goede overlegstructuur met de branche organisaties en andere platformen in het koepelberaad. En vooral belangrijk, waar staan we voor, wat is ons kompas, onze positionering. Tijdens het jaarfestival hebben we ons positioneringsplan “Nederland koploper Duurzame Digitalisering” aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning. Brede belangstelling voor dit onderwerp maakt dat we met elkaar deze ambitie naar een duurzame digitale economie gaan waarmaken.

Naast alle lange termijn plannen is pragmatisme ook een goede Nederlandse kwaliteit en snakken ook veel mensen en organisaties ernaar om praktische handvatten te krijgen om je eigen digitale voetafdruk te verminderen. De handleiding “Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek” biedt direct toepasbare adviezen voor werknemers en werkgevers. Is het nou verstandiger om een nieuwe energiezuinigere laptop aan te schaffen of toch je oude laptop op te knappen met wat extra geheugen?

De transities in verduurzaming en digitalisering zijn sterk met elkaar verbonden. Er is een enorme kans waarbij deze twee transities elkaar verder versterken. In plaats van digitaal en duurzaamheid afzonderlijk te behandelen, combineert de “twin transition” deze cruciale functies om zo enorme voordelen op het gebied van efficiëntie en productiviteit te behalen. Zowel een ‘greening of IT’, dus het verduurzamen van de technologie, datamiddelen en infrastructuren alsmede het ‘greening by IT’, de duurzaamheid in de hele organisatie versnellen. Volgens het World Economic Forum kan digitalisering de wereldwijde Co2-uitstoot in potentie met 20% verminderen.

En dat is exact waar we vanuit de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering de komende jaren met alle stakeholders verder aan gaan werken. Door bestaande projecten, te verbinden, nieuwe projecten op te starten, door internationale samenwerking op het gebied van beleid en standaarden, door veel interessante bijeenkomsten te organiseren.

Zijn Data en AI het nieuwe goud? Jazeker, we zetten dit op allerlei plekken in om efficiënter en duurzamer te worden. Maar zoals met alles, neem kennis en maak gebruik van alle nieuwe technologie, maar doe het wel verstandig en met mate. Neem naast alle wet- en regelgeving en ethische aspecten ook de duurzame aspecten mee. Dat is mijn wens voor 2024.

Ik wens iedereen warme en betekenisvolle feestdagen met iedereen die je lief is. Geniet en drink met mate 😉
Tot in 2024!

Hartelijke groet,
Karen van der Zanden