Maak je klaar voor je eigen digitale zomerschoonmaak!

Tijd om op te schonen! Vorige week is de Digitale Zomerschoonmaak afgetrapt door Knowledge Mile BIZ en gemeente Amsterdam.

Hoe zorg jij in jouw organisatie voor digitale hygiëne? Digitalisering heeft impact op het milieu. Dus doe mee!

De kick-off startte met een inspirerende bijdrage van Marius Rietdijk, universitair docent strategische gedragsverandering. Wat is ervoor nodig om ons tot duurzaam gedrag te bewegen?

Vervolgens gingen Vincent van Vliet (ABN Amro, NCDD), Rick van Kersbergen (HvA) en Rudolf van den Berg (Stratix) nader in op duurzaam omgaan met digitaliseren. Vincent van Vliet: “We zitten in een digitaliseringslag. Daarom moeten we ons bewust zijn van de footprint van IT én grip krijgen op de emissiefactor van IT.”

Om een goede start te maken met de implementatie van Duurzame IT Development binnen een IT Organisatie zijn 2 elementen van cruciaal belang, zo lichtte Vincent toe:
Het begint met begrip te krijgen van de problematiek. Zorg dat je organisatie kennis opbouwt over wat de impact van je IT-bedrijfsvoering en IT-landschap is op het milieu. Zorg ervoor dat je medewerkers hebt die deze kennis ontwikkelen en hiervoor ook de ruimte krijgen. Begin daarna met het in kaart brengen van de emissies die IT-bedrijfsvoering en je IT Landschap. Van daaruit zal je ontdekken aan welke knoppen je moet kunnen draaien om controle te krijgen over de emissies van je IT-dienstverlening. Dit hoef je niet alleen te doen, je kunt hiervoor ook partners zoeken binnen de sector die hier ervaring mee hebben of al aan het ontwikkelen zijn.

En daarnaast is het van belang dat iemand op c-level de verantwoordelijkheid en mandaat krijgt om ervoor te zorgen dat jouw organisatie controle krijgt over de emissies van jouw IT-dienstverlening. Zolang niemand binnen jouw organisatie hiervan is, zal het onderwerp ook nooit de juiste prioriteit en gewicht krijgen om hierop te kunnen sturen. Vroeg of laat zal je met jouw organisatie hier invulling aan moeten kunnen geven. Of het nou door wet- en regelgeving komt of omdat de maatschappij dit van je verwacht of omdat klimaatverandering dit afdwingt. Je kan er dan maar beter voor zorgen dat je de basis hebt staan om te kunnen acteren wanneer nodig.

De middag werd afgesloten met een inspirerende bijdrage van Leonieke Mevius van Gemeente Amsterdam. De Gemeente ging vorig jaar al aan de slag met de Digitale Zomerschoonmaak en neemt dit jaar de geleerde lessen mee.

Zélf aan de slag? Check de paper emissieloze thuiswerkplek van de NCDD en maak gebruik van de toolbox die door the Knowledge Mile beschikbaar is gesteld:

Doe mee met de digitale Zomerschoonmaak 2024 (knowledgemile.amsterdam)