NCDD verwelkomt SIDN als nieuwe deelnemer

We mogen alweer een nieuwe deelnemer verwelkomen bij de NCDD: SIDN. Dit keer met een driekoppig team van vertegenwoordigers. Marnie van Duijnhoven (communicatiemanager), Rob van Voorbergen (manager quality assurance) en Martin Sluijter (communicatieadviseur) gaan SIDN vertegenwoordigen binnen de NCDD. SIDN is al langere tijd betrokken bij verschillende coalities van ECP en nu ook formeel betrokken bij de NCDD.  

SIDN is de registry van het .nl-domein. Het bedrijf beheert alle domeinnamen die eindigen op .nl en zorgt dat de websites die eraan gekoppeld zijn gevonden kunnen worden en e-mails bezorgd kunnen worden. Per dag worden er zo’n 4 miljard zoekopdrachten naar .nl-domeinnamen verwerkt. Op het gebied van duurzame digitalisering zet SIDN zich in voor het brengen van verduurzaming door digitalisering in te zetten. Dit doet SIDN bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame datacenters, maar ook door bewuster in te kopen, minder afval te produceren en CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren. Behalve het onderzoeken hoe ze hun eigen processen duurzamer kunnen inrichten, kijken ze daarbij ook naar collega-registry’s, door samen KPI’s vast te stellen om duurzaamheid te meten. Als registry heeft SIDN een groot netwerk waarvoor ze graag een voorbeeldfunctie innemen als het gaat om duurzaamheid. Marnie zegt hierover: “We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze kennis, expertise en tijd in te zetten voor verduurzaming van de maatschappij in het algemeen.”  

Over de motivatie om aan te sluiten bij de NCDD zeggen de vertegenwoordigers van SIDN dat ze als registry een belangrijke maatschappelijke functie hebben, deels ten aanzien van de veiligheid van het netwerk, maar zeker ook een verantwoordelijkheid voor een duurzame digitale samenleving. Door zichzelf de vraag te stellen hoe ze hun eigen processen duurzamer kunnen maken, aan de hand van good practices van andere coalitiedeelnemers kan SIDN haar voorbeeldrol richting het netwerk verder vormgeven. Graag zouden zij hiertoe samenwerken met andere deelnemers van de coalitie om te werken aan concrete tools, met hierbij een specifieke interesse in duurzame en toegankelijke websites en een duurzaam internet.  Martin licht toe: “We hebben alle internet service providers als klant, die op hun beurt vrijwel alle .nl-websites beheren. We hebben dus een waardevol en breed netwerk. We zouden graag meewerken aan de ontwikkeling van een duurzaamheidsstandaard voor websites, waar mensen hun eigen website aan kunnen meten.”  

Tien jaar geleden richtte SIDN het SIDN fonds op, wat zich inzet voor een sterker internet. Het fonds organiseerde onlangs een open call voor projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam internet, hierover binnenkort meer!  

Binnen de coalitie wil SIDN de wisselwerking opzoeken tussen het brengen en halen van kennis, om zo gezamenlijk de stap voorwaarts te maken. “Samen hebben we een grotere impact en kunnen we zorgen voor versnelling”, aldus Rob.  

Welkom bij de coalitie Marnie, Martin en Rob van SIDN! Samen zijn we weer een stapje dichter bij een duurzaam digitaal Nederland.