Rondetafelgesprek duurzaamheid en digitalisering

Hoe kan de digitale infrastructuur duurzamer worden en wat kan de Rijksoverheid hieraan bijdragen? Deze vragen stonden centraal tijdens het debat dat de commissie voor Digitale Zaken op 14 maart 2024 voerde, met minister Micky Adriaansens van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorafgaand aan dit debat vond vorige week donderdag een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, bedrijfskoepels en de wetenschap. De NCDD was verheugd te zien dat er maar liefst 5 zeer gewaarde deelnemers van de coalitie aanwezig waren. In deze post blikken we terug op wat er inhoudelijk is besproken tijdens de drie rondes van het rondetafelgesprek.

De eerste ronde ging over ‘Verduurzaming op organisatie- en landelijk niveau’. Hier werden o.a. de interacties waartoe de technologie uitnodigt en het belang van gedragsverandering voor lagere milieu-impact benadrukt. Technologie kan immers ook duurzamer gedrag bevorderen. De digitale sector zelf streeft ernaar circulair en klimaatneutraal te zijn en er zijn verschillende organisaties die erin slagen doelen te stellen en best practices te implementeren. Toch werd benadrukt dat Sustainability impact assessments nog onvoldoende plaatsvinden.

De tweede ronde ging over ‘Kansen en risico’s van verduurzaming’. Hier werden o.a. de kansen die zitten in het verduurzamen van software behandeld, want álles is (of heeft) tegenwoordig immers software. Er werden diverse maatregelen en benodigdheden benoemd om het tempo in de twin transitie te houden, zoals transparantie en het mogelijk maken van meebewegen met wind- en zonne-energie. Genoemde risico’s waren o.a. de Jevons Paradox (meer efficiëntie leidt tot meer gebruik) en waterbed effecten, zoals thuiswerkers die met hun gewonnen tijd meer vervuilende activiteiten ontplooien. (Lees meer in het paper ‘Op weg naar een Emissiloze Online Thuiswerkplek’)

De derde ronde had als thema ‘Systematische verduurzaming’. De genodigden lieten zien dat er bij hun al veel gebeurt, maar dat er ook verschillende zaken nodig zijn voor systematische verandering. Inzicht en coördinatie, sector-overschrijdende samenwerking, rationalisatie van technologie en standaarden voor het uitwisselen van data waren hier uitgebreid behandelde voorbeelden.


Het fijn is dat het thema opgepakt wordt en dat is ook zeker nodig. De NCDD blijft zich inzetten voor het agenderen van deze onderwerpen. Dit rondetafelgesprek is een mooie stap in de richting van een (nog) duurzamer digitaal Nederland! Het rondetafelgesprek is hier terug te zien: debatdirect.tweedekamer.nl