Deze week: World Circular Economy Forum Brussel. Dichterbij – maar ook op locatie in heel Europa – is Reuzado gespecialiseerd in circulaire IT

Het is de week van het WCEF204. Graag zetten we daarom vandaag één van onze deelnemers in de spotlights. Reuzado is dit jaar al 20 jaar gespecialiseerd in het aanbieden van IT-services en kwalitatief hoogwaardige gereviseerde apparatuur. In het kader van circulariteit zijn in eerste instantie re-use, maar ook hoogwaardige recycling van materialen belangrijke factoren. Sta er bijvoorbeeld eens bij stil dat alleen al voor de productie van één smartphone 200 kilogram materiaal nodig is en dat alleen al de productiefase 66 kilogram CO2 uitstoot (Bron: ICIT BE). Naast onze smartphone maken we op grote schaal gebruik van lap- en desktops en daarin weet Reuzado het verschil te maken. Maar hoe?

Reinoudt Klokke (relatiemanager Reuzado) legt uit dat hun kracht zit in het verlengen van de levensduur van second life hardware door middel van gedetailleerde- en ISO-gecertificeerde processen. Data verwijdering (wipen of shredderen, in warehouse of op locatie) is een belangrijk aspect, met strenge processen is dataveiligheid gegarandeerd en functionaliteit geoptimaliseerd. Zowel als het gaat om cloud-equipment als om werkplekken.

“Ons primaire doel is om de levensduur van hardware te optimaliseren. Als een device niet meer functioneel ingezet kan worden, gaan onze professionals eerst zoveel mogelijk herbruikbare onderdelen oogsten. Pas als dit geen optie meer is, schakelen we onze e-waste partners in, die optimalisering van grondstofhergebruik mogelijk maken. WEEELabex-certificaten houden deze cirkel gesloten en garanderen de juiste methode op de juiste locatie (binnen de EU). Deze e-waste partners rapporteren tot in detail over de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen uit de rest-stromen. Zo dragen we bij aan Europa’s eigen circulaire grondstofmijn en vergroten we grondstofonafhankelijkheid en autonomie ten opzichte van het globale systeem.” 

Bewustwording van het nut van circulaire IT bij de eindgebruikers (werkplekken) is cruciaal. Als medewerkers hun apparaten zorgvuldig behandelen (alsof hun eigendom is…) en werkgevers een correct afschrijvingsbeleid hanteren, dan kan re-use markt groeien. Als second life – leverancier neemt Reuzado ook de rol op zich om afnemers positief te beïnvloeden en hun ambities aan te scherpen:  

“We stimuleren onze relaties om vanuit circulair perspectief naar hun processen te kijken. Beter nadenken over ICT aanschaf, probeer re-use in te zetten waar functioneel mogelijk. Wij leveren hoogwaardig, kwalitatief second life materiaal (3-4 jaar op de teller), waarvan we kunnen garanderen dat de functionaliteit nog optimaal is.” 

Kortom, het is mooi dat er partijen zijn zoals Reuzado, die zich specialiseren in re-use en hoogwaardig hergebruik van IT apparatuur, maar zoals gezegd, speelt ook de bewustwording van de gebruiker zelf een belangrijke rol: zorgvuldig omgaan met laptop en smart-apparaten zorgt daadwerkelijk voor een langere levensduur en is daarmee een cruciale stap in circulariteit.