Foto bijeenkomst NCDD

Terugblik bijeenkomst Duurzame Digitale Beslissers

Op 16 mei 2024 vond de bijeenkomst “Duurzame Digitale Beslissers” plaats in de Malietoren in Den Haag, georganiseerd door de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) , Nederland Onderneemt Maatschappelijk (NLOM) en VNO-NCW. Deze bijeenkomst bracht beslissingsbevoegd management in de publieke en zakelijke dienstverlening samen om te praten over de noodzaak van duurzame digitalisering voor Nederland en in organisaties.

De bijeenkomst begon met een warm welkomstwoord van dagvoorzitter Karen van der Zanden, waarna een inleiding van Focco Vijselaar, directeur VNO-NCW volgde over de Twin Transition. Hij opende daarmee het programma door te benadrukken dat duurzame digitalisering een integrale aanpak vereist, met aandacht voor de hele keten, en dat VNO-NCW met haar bedrijfsleven achterban het van groot belang vindt om hier op een goede manier aan bij te dragen.

Anne van Esch gaf vervolgens een aansprekende presentatie over De Businesscase van Green (by) IT, waarin ze de veelzijdigheid en noodzaak van IT duurzaamheid in het bedrijfsleven benadrukte en handvatten gaf hoe hier in organisaties invulling aan te geven.

Deze sessie werd gevolgd door CEO en mede-eigenaar van Summaview Jordi Verhulp. Hij benadrukte het belang van efficiënt en bewust Data Management en Data Governance om energieverspilling tegen te gaan en duurzaamheid te bevorderen. Er werd gewezen op het belang van inzicht in het energieverbruik van datahandelingen, en hoe goede governance mechanismen kunnen helpen bij het geplande en gecontroleerde beheer van data als organisatie brede verantwoordelijkheid.

Menno Driesse, senior onderzoeker bij Dialogic, sloot de eerste helft van de bijeenkomst af met een sessie over Flexibilisering Energiesysteem en Digitalisering, waarin hij toelichting gaf op het onderzoek dat Dialogic uitvoert voor RVO en Topsector Energie, samen met NLdigital en NCDD, naar de mogelijkheden voor de cloudsector en de energiesector om elkaar te versterken door een mogelijk (nieuw) potentieel aan energieflexibiliteit van clouddiensten en datacenters te gaan benutten. In interactie met de aanwezigen werden waardevolle nieuwe ideeën geïnventariseerd.

Leo Dijkstra, energy, environment & utilities leader bij IBM, borduurde hierop voort waarin hij de aanwezigen meenam in de economische en praktische voordelen van het flexibiliseren van energieverbruik en het gebruik van batterijen voor zowel bedrijven als consumenten. Volgens hem is flexibilisering niet alleen aantrekkelijk voor netwerkbeheerders, maar kan het ook leiden tot financiële voordelen bij organisaties door slimme inzet van energie. Dit werd toegelicht met onder andere een use case van de overheid in Kopenhagen, gebruik makend van het Flex platform van IBM.

De middag bood een diepgaande paneldiscussie gericht op actuele thema’s zoals de rol van de IT-sector in de energietransitie en de noodzaak van flexibilisering en duurzaamheid in de digitale sector. Samen benadrukten sprekers Cees Oudshoorn (Bestuursvoorzitter NLOM), Claire Groosman (Programmadirecteur digitalisering Topsector Energie), Jeroen van der Tang (Public policy manager NLdigital) en Pieter van der Glind (Beleidscoördinator Duurzaamheid & Digitalisering EZK) tijdens de paneldiscussie het belang van Data Governance, bewustwording voor duurzame digitalisering in organisaties, ketensamenwerkingen en versnelling van de flexibilisering van het energiesysteem door digitalisering. Cees Oudshoorn sloot af met de oproep van deze punten versneld werk te maken en riep de aanwezigen op hier hun bijdrage aan te leveren.

Het evenement werd afgesloten met een voedzame netwerkborrel, waar deelnemers de kans kregen om na te praten en ideeën uit te wisselen in een informele setting. Dit zorgde voor waardevolle connecties en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

De organisatoren van de bijeenkomsten gaven de volgende boodschap mee aan alle deelnemers:

  • Focco Vijselaar (algemeen directeur VNO-NCW) – “Digitalisering en verduurzaming zijn de grote transities van deze tijd. Verduurzaming kan niet zonder digitalisering en andersom is het noodzakelijk dat de digitale transitie ook duurzaam is. Juist omdat onze dataconsumptie de komende jaren hard toeneemt, is het belangrijk dat we efficiënter omgaan met data en het elektriciteitsverbruik verminderen en verduurzamen. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij datacenters, maar bij bedrijven en organisaties in de gehele keten.
  • Cees Oudshoorn  (bestuursvoorzitter Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk) Het is belangrijk dat bedrijven en andere organisaties niet reageren op rapportageverplichtingen over duurzaamheid zoals de CSRD, maar ervoor zorgen dat ze in de driver seat komen en duurzaamheid van hun digitale systeem verankeren in processen en organisatie.
  • Karen van de Zanden (voorzitter NCDD)– “Bedrijven, organisaties en consumenten, de ‘IT eindgebruikers’ sturen de vraagzijde en zijn daarom essentieel in het verduurzamen van digitalisering en het benutten van flexibele duurzame energie.
  • Stijn van Butselaar (sr. strategisch adviseur VNO-NCW één van de organisatoren) – “Verduurzaming van de digitale keten wordt vaak beperkt belicht. Naast gericht inkoopbeleid zijn er voor organisaties meer mogelijkheden, onder meer in datamanagement. Met deze bijeenkomst beogen we deze organisaties een handvat aan te reiken.

 

Kon u er niet bij zijn en wilt u graag meer weten over duurzame digitalisering? Kom dan naar de Nationale Conferentie Duurzame Digitalisering op maandag 30 september 2024 bij Green Village in Nieuwegein. Dit is dé conferentie om op het gebied van duurzame digitalisering inspiratie op te doen, kennis op te halen en te delen en elkaar te ontmoeten. 

Meld u nu aan voor de vooraanmelding!